Quản lý 80/20 - Mười Cách Để Trở Thành Lãnh Đạo Hoàn Hảo Quản lý 80/20 - Mười Cách Để Trở Thành Lãnh Đạo Hoàn Hảo

Quản lý 80/20 - Mười Cách Để Trở Thành Lãnh Đạo Hoàn Hảo

Richard Koch ·

self helpquản lý


Nội dung chính


    Quản lý 80/20 - Mười Cách Để Trở Thành Lãnh Đạo Hoàn Hảo

    Mua sách tại đây