[Phân tích Trade][15m] GBP/USD Ngày 11-04-2023 -> 12-04-2023

GBPUSDtrade


Nội dung chính

  [15m] Phân tích cặp GBP/USD (Ngày 11-04-2023 -> Ngày 12-04-2023)

  Bạn thấy gì từ biểu đồ chưa được vẽ gì như thế này?

  Screenshot 2023-05-21 191540

  .

  .

  .

  Bây giờ, tôi sẽ vẽ thêm các đường kháng cự, hỗ trợ

  Screenshot 2023-05-21 191617

  OK rồi, bạn đã thấy được gì nữa?

  Như bạn thấy, có 1 khu vực tạo thành đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và tiếp tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

  Vậy có nghĩa là nó không được tôn trọng từ vùng trước đó. Nhưng sau đó, có 1 lực mua rất mạnh phá vỡ vùng đỉnh gần nhất, đỉnh xa hơn đã có 1 lực bán không chế tại đó vào khung thời gian đó.

  Nhưng… sau 3-4 cây nến tiếp theo, nó đã chính thức bị phá hoàn toàn vùng đỉnh đó. Vậy, chúng ta có thể canh Buy/Long

  Screenshot 2023-05-21 191629

  Hình dưới đây, tôi sẽ vẽ thêm 1 trend line nhẹ cho bạn xem thấy vị thế nó đã ủng hộ phía phe mua

  .

  .

  .

  Từ đây, tôi tiếp tục vẽ vùng đáy gần nhất từ vùng re-test, và thực sự lần này, nến đã tiếp tục phá qua và tôi đặt vị thế mua của mình

  Screenshot 2023-05-21 191823

  Đây là bài viết đầu tiên, nên tôi chưa có đầu tư chỉnh chu. Tôi sẽ cố gắng vào bài phân tích kế tiếp.

  Nhận xét và bình luận (1)

  tiến

  cám ơn bài phân tích của bạn